دکتر مریم حسن زاده

دکتری تخصصی روانشناسی

 • تجربه کار بالینی در زمینه روانشناسی و روانشناسی سلامت از سال 1382 تا اکنون
 • رواندرمانگر و طرحواره درمانگر 
 • مدرس دانشگاه
 • برگزار کننده بیش از 1900 کارگاه رواندرمانی مختلف 
 • اولین برگزار کننده کارگاه تلفیقی گشتالت و سایکودرام در ایران به تایید رسمی پروفسورر جفری یانگ 
 • دانش آموخته انجمن بین المللی ISST
 • دانش آموخته بین المللی APSE
 • دانش آموخته پاول کاسیانیک و النا رنوا طرحواره درمانی اختلال شخصیت 
 • دانش آموخته دیوید شارف (زوج درمانی آبژه)
 • دانش اموخته پاولینا کوردووا (گشتالت درمانی و سایکودرام)
 • دانش آموخته پروفسور رمکو ون و ویرجین گارت (طرحواره درمانی اختلال شخصیت)
 • دانش آموخته پروفسور کریستف لوز (طرحواره درمانی کودک و نوجوان)
 • دانش آموخته پروفسور جان فیلیپ لوییس (طرحواره درمانی فرزندپروری با کفایت با الگوی طرحواره درمانی)
 • درمانگر انواع پی تی اس دی و انواع فوبیا، خاطرات و کابوس با تکنیک EMDR

مهارت ها و خدمات:

 • لایف کوچینگ
 • طرحواره درمانی زوج
 • طرحواره درمانی فردی
 • طرحواره درمانی کودک و نوجوان
 • فرزند پروری با کفایت با الگوی طرحواره درمانی
 • طرحواره درمانی خانواده
 • درمانگر انواع پی تی اس دی و انواع فوبیا، خاطرات و کابوس با تکنیک EMDR
 • درمانگر تخصصی وسواس فکری و عملی
 • هیپنوتراپیست