همکاری سازمانی:

خدماتی که مرکز خدمات روانشناسی و روانپزشکی رکن به شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی ارائه میدهد:

1- برگزاری جلسات رواندرمانی فردی در مرکز رکن و یا در محل شرکت طرف  قرار داد

2- برگزاری جلسات رواندرمانی گروهی در مرکز رکن و یا در محل شرکت طرف  قرار داد

3- برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب جهت کارمندان شرکت و به پیشنهاد و درخواست شرکت در مرکز رکن و یا در محل شرکت طرف  قرار داد (تعادل کار  و زندگی، مهارتهای زندگی، اهمال کاری سازمانی، ارتباط موثر سازمانی و محیط کار، کنترل خشم، فرزند پروری، خلاقیت و … )

4- امکان دریافت آزمونهای روانی تشخیصی اختلالات روانی،  شخصیت شناسی، استعداد یابی و رغبت سنجی کارکنان در مرکز رکن و یا در محل شرکت طرف  قرار داد

5- همکاری در مصاحبه های استخدامی و سنجش ورودی کارکنان

6- طراحی نیاز سنجی آموزشی کارکنان

7- تشکیل پرونده های بهداشت روانی و سلامت روان کارکنان با طراحی نیمرخ های شخصیتی و توانائیهای کارکنان

جهت مشاوره دریافت خدمات سازمانی با شماره های زیر در تماس باشید:

02122939542

02122939467

09035848123

تلگرام : 09035848123