دکتر ارمغان دماوندیان

دکتری روانشناسی عمومی

شماره نظام روانشناسی: ۱۱۵۳۰   

 سوابق تحصیلی و آموزشی

دکتری روانشناسی عمومی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

(توضیحات: رتبه ۳ آزمون ورودی کنکور دکتری و کسب رتبه اول در جشنواره پایان نامه های وزارت علوم در سال1400)

2 – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

(توضیحات: کسب رتبه یک در آزمون ورودی پیام نور)

3 – کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

 دوره های آموزشی تخصصی:

درمان هیجان مدار، رفتاردرمانی شناختی ، رفتاردرمانی دیالکتیکی، طرحواره درمانی ، شفقت درمانی  .

   کتابهای تالیفی: 

1 – مفاهیم اساسی در روانشناسی مرضی     (انتشارات  کتابخانه فرهنگ)

2- نکات کلیدی روانشناسی (انتشارات کتابخانه فرهنگ  )

3- مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده کارشناسی ارشد روانشناسی (انتشارات کتابخانه فرهنگ)

4- مجموعه سوالات آزمون های ورودی دوره های دکتری  (انتشارات کتابخانه فرهنگ)

 5-مجموعه آزمونهای طبقه بندی شده کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد (انتشارات کتابخانه فرهنگ)

6-آزمونهای دکتری تخصصی دانشگاه آزاد رشته روانشناسی تربیتی (انتشارات کتابخانه فرهنگ)

کتاب های ترجمه شده :

1-فیلم ها چگونه بر سلامت روان ما تاثیر می گذارند(نویسنده: انه فوستل، ناشر: نسل نواندیش ، چاپ اول:1399)

2-روانشناسی سلامت (گورونگ): انتشارات ارسباران(1400)

 مقالات چاپ شده فارسی و انگلیسی در مجلات علمی و تخصصی :

1- اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر کاهش رفتارهای خود-آسیب رسان نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران (1393). مجله علمی-پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی)

2-مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت و رفتاردرمانی دیالکتیکی بر پرخاشگری و رفتارهای خوداسیب رسان و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهرتهران(1400). مجله علمی -پژوهشیپژوهش های روان شناسی اجتماعی.

3-ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت (1400). مجله علمی پژوهشی پژوهش های روان شناسی اجتماعی .

4-ازدواج سفید و تاثیرات منفی و نامطلوب آن برجوانان جامعه اسلامی (1400). اولین همایش ملی علمی دانشجویان روانشناسی.

5–بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پرخاشگری، رفتارهای خود آسیب‌رسان و خودتنظیمی هیجانی نوجوانان بزهکار (1401). مجله علمی-پژوهشی علوم روانشناختی.

6-DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF POTTERY TO IMPROVE VISUAL PERCEPTION AND FINE MOTOR SKILLS OF STUDENTS WITH MILDMENTAL RETARDATION(MMR) International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 10, pp. 8735-8739, October, 2014.

7-The Relation between Personality Traits and Material satisfaction in Couples Who Refer to Tehran’s Family Judicial Complexes. Int.Rev.Life.Sci, 5(11), 2015, 18-24

 سوابق تدریس:

  • مدرس مقطع کارشناسی در دانشگاه ازاد اسلامی واحدهای تهران مرکزی و تهران جنوب و مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور .
  • برگزاری کارگاههای تخصصی دانشجویی و وبینارهای علمی با عناوین مختلف .

  سوابق کاری و درمانی :

1-همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تهران ( از فروردین ماه 1400)

2-همکاری با دفتر مشاوره و سلامت وزرات علوم ( از فروردین ماه 1400)

3-مشاور و درمانگر در سازمان بهره وری پژوهشگاه نیرو ( وزارت نیرو ) بصورت قراردادی – پیمانی(از سال93 تا 97)

4-همکاری با کلینیک روانشناسی ره سلامت (از سال 92 تا کنون)

5-همکاری با کلینیک روانشناسی رکن (از سال 96 تا کنون)

6-همکاری با کلینیک شفق ( از خرداد 1400)

7-بازرس انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

8- داور فصلنامه علمی  پژوهشهای روانشناسی اجتماعی

9-مشاور تحصیلی در موسسه آموزشی  علوم کوثر ( نگاره ) از سال 90 تا96.

*توضیحات:

** عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

** عضو انجمن روانشناسی ایران

**عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران