شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی: 1418979

تحصیلات:

 • کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه تهران  

رویکردهای درمانی:

 • روان درمانی های موج سوم
 • طرحواره درمانی

خدمات:

 • روان درمانی فردی
 • روان درمانگر تخصصی نوجوان و جوان

خدمات تخصصی نوجوانان و جوانان:

 • درمان اختلالات و آسیب هاى روانى (افسردگى، اختلالات اضطرابى، حملات پنیک، وسواس فکرى و عملى OCD، دوقطبی و PTSD)
 • مشکلات ارتباطى و مدیریت ارتباطات بین فردی (خانواده، دوستان و پارتنر)
 •  رفتارهاى خود آسیب رسان (خود جرحى و خودکشى)
 •  استعداد یابى، هدف گزینى و مسیر یابى تحصیلى و شغلى
 • انتخاب رشته تخصصی متوسطه دوم 

دوره های آموزشی و کارگاه ها:

 • طرحواره درمانی
 • درمانگری موج سوم 
 • رفتار درمانی شناختی (CBT)
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
 • درمان اختلال وسواس فکری و عملی با رویکرد ERP
 • درمان حملات پنیک با رویکرد ذهن آگاهی
 • تشخیص آسیب های روانی بر اساس DSM5-TR
 • دوره تخصصی درمان اختلال دوقطبی
 • کوچینگ طراحی مسیر زندگی
 • مشاوره پیش از ازدواج

سوابق شغلی:

 • مدیر داخلی مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی رکن
 • مدیر دپارتمان نوجوانان در مرکز خدمات مشاوره و روانشناسی رکن (دپارتمان آکسون)
 • هم بنیانگذار و استراتژیست در شرکت رسانه

سوابق پژوهشی:

 • مقاله: تحلیل فعالیت های افزایش دهنده هیجانات مثبت مردان و زنان در دوره قرنطینه (به دلیل همه گیری بیماری ناشی از وجود ویروس کرونا) با توجه به نیازهای پنج گانه ویلیام گلاسر
 • مقاله: مقایسه اثربخشی روش یادگیری تئوری انتخاب به روش عادی و میکرولرنینگ بر افزایش صمیمیت زناشویی