دکتر مجید صفاری نیا

استاد تمام روان شناسی دانشگاه

ایشان متولد بهمن 1345 در تهران هستند. فارغ التحصیل دکتری روان شناسی در سال1385 از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و دوره های کوتاه مدت مدیریت بهره وری را در کشور ژاپن  و دوره حفظ محیط زیست را در کشورچین گذرانده اند. ایشان در مقطع دکتری در دانشگاههای علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و آزاد اسلامی تدریس می کنند.

از ایشان بیش از 40 عنوان کتاب تالیف، ترجمه و براستاری منتشر شده است. از مهمترین تالیف های ایشان می توان به کتاب های دوجلدی مقدمه ای بر روان شناسی شهری،نظریه های شخصیت،  روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت،روان شناسی سلامت اجتماعی، آزمونهای روان شناسی اجتماعی و شخصیت و از مهمترین آثار ترجمه وی کتاب های روان شناسی اجتماعی ارنسون و همکاران ،روان شناسی سلامت در دنیای گوناگون،  روان شناسی اجتماعی کاربردی، روان درمانی آنلاین، روان شناسی حفاظت از محیط زیست، سلامت رفتاری، شناخت اجتماعی، و شناخت تنگناهای اجتماعی و کمک به حل مشکلات جنسی را می توان نام برد.

ایشان معرف رشته روان شناسی شهری و از موسسین رشته روان شناسی اجتماعی در جامعه دانشگاهی ایران هستند.

ایشان همچنین موسس فصلنامه های علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی(مدیر مسئول) و پژوهشهای روان شناسی اجتماعی(سردبیر) است. وی عضو تحریریه چندین فصلنامه(روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه ، فرهنگ و سلامت، شخصیت و روان شناسی فرهنگی، روان شناسی صنعتی و سازمانی،روان شناسی اجتماعی اهوازو فصلنامه روان شناسی دانشگاه تبریز) و سردبیر فصلنامه روان شناسی کاردانشگاه پیام نور فارس و در گذشته سلامت اجتماعی و اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز می باشند. عضو هیئت موسس چندین انجمن علمی مانند انجمن بهره وری، انجمن بهینه سازی مصرف انرژی، انجمن روان شناسی اجتماعی و انجمن مطالعات سالمندی وهمکاری درتاسیس منظومه انجمن های علمی از سال 1395 تا کنون و همچنین تاسیس جایزه استاد دکتر علی محمد کاردان با همکاری خانواده وی در سالهای 1388 و برگزاری چندین سالانه آن از دستاوردهای ایشان است. وی همچنین عضو کمیته سلامت اجتماعی فرهنگستان علوم پزشکی ج.ا.ا است.  کمیسیون روان شناسی اجتماعی به پیشنهاد ایشان در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور در سال 1389 تاسیس و وی تا کنون ریاست آن را به عهده داشته است. ایشان در سال 1396 نیز مدت کوتاهی معاونت برنامه ریزی راهبردی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ج.ا.ا را عهده دار بود که به دلایل شخصی از آن کنار کشید.

آقای دکتر صفاری نیا چهار دوره ریاست انجمن روان شناسی اجتماعی ایران را از سالهای 1385 و هم اکنون (در دوره های سوم، چهارم، پنجم و هفتم) به عهده داشته اند. راه اندازی کنگره های دوسالانه روان شناسی اجتماعی که سومین آن در سال 1394 با حضور پروفسور فیلیپ زیمباردو روان شناس نام آورجهان در دانشگاه پیام نور برگزار شد از فعالیت های ایشان است. ایشان در سالهای 1394 و 1396 به عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشوری دانشگاه پیام نور معرفی شده اند. و همچنین در مراسم نورزوی سال 1396 روان شناسان و مشاوران  که به همت سازمان نظام روان شناسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن های روان شناسی برگزار شد، از ایشان به خاطر یک دهه تلاش برای توسعه علم روان شناسی اجتماعی در کشور تقدیر شده است. ایشان همچنین در سال 1401 به واسطه کمک به فعالیت های نوآورانه مشاوره دانشجویی در دانشگاه ها  نشان حامی را از سوی وزارت علوم در دانشگاه شیراز دریافت کردند.

از ایشان بیش از 150 مقاله علمی-پژوهشی و ای اس ای به انتشار رسیده که حدود 30 عنوان آن به زبان انگلیسی است. ایشان از ابتدای سال 1387 با پیوستن به دانشگاه پیام نور سمت های علمی و اجرایی مانند رئیس پژوهشکده آموزش باز و از راه دور ، مدیرکل دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت ، مدیر کل امور دانشجویان دانشگاه ، مدیر گروه روان شناسی استان تهران و مدیر مرکز مشاوره دانشجویی را  به عهده داشته اند. اولین مرکز نوآوری دانشگاهی کشور توسط ایشان در دانشگاه پیام نور راه اندازی شده است. همچنین به مدت حدود یکسال(1400-1401) نیز مدیرکلی دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم را به عهده داشته اند. ایشان سالها به عنوان عضو هئیت مدیره و معاون برنامه ریزی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا) در مجوعه وزارت نیرو مشغول به فعالیت بوده اند. همچنین سالها تجربه مشاوره روان شناسی و خدمات بالینی را در بیمارستانهای روان پزشکی،  سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره سبا، ره سلامت ، رکن و ریاست مراکز مشاوره  دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم اقتصادی و دانشگاه آزاد اسلامی را به همراه دارند. علائق ایشان بیشتر در حوزه های روان شناسی مشاوره، روان شناسی اجتماعی- بالینی، سلامت اجتماعی، روان شناسی شهری و شناخت اجتماعی است