تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی
 • کارشناسی ارشد هنر

رویکردهای درمانی:

 • روان درمانی های موج سوم
 • طرحواره درمانی
 • درمان اختلالات و آسیب های روانی، مشکلات اضطرابی، افسردگی و اختلالات خلقی و دوقطبی، وسواس فکری و عملی،PTSD ، حملات پنیک
 • هنر درمانی

خدمات:

 • روان درمانی فردی
 • روان درمانگر تخصصی نوجوان و جوان
 • ایجاد آثار تجسمی و خلق تصاویر، ضمیر ناخودآگاه از طریق نقاشی

خدمات تخصصی نوجوانان و جوانان:

 • درمان اختلالات و آسیب هاى روانی ، افسردگى، اختلالات اضطرابى، حملات پنیک، وسواس فکرى و عملى OCD، دوقطبی و PTSD))
 • مشکلات ارتباطى و مدیریت ارتباطات بین فردی (خانواده، دوستان و پارتنر)
 •  رفتارهاى خود آسیب رسان (خود جرحى و خودکشى)
 •  استعداد یابى، هدف گزینى و مسیر یابى تحصیلى و شغلى 

دوره های آموزشی و کارگاه ها:

 • طرحواره درمانی
 • درمانگری موج سوم 
 • رفتار درمانی شناختی (CBT)
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)
 • درمان اختلال وسواس فکری و عملی
 • درمان حملات پنیک با رویکرد ذهن آگاهی
 • تشخیص آسیب های روانی بر اساس DSM5-TR
 • درمان اختلال دوقطبی
 • درمان رفتارهای خود آسیب رسان ( خودکشی)
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • درمان اختلالات و ضمیرناخوداگاه از طریق خلق تصاویر نقاشی
 • کارگاه فرزند پروری
 • کارگاه مهارت های زندگی
 • کارگاه داروشناسی روانی

سوابق شغلی:

 • مدرس دانشگاه
 • روانشناس و روان درمانگر مقطع متوسطه دوم ( دبیرستان)
 • مدیریت علمی و اجرایی کارگروه روانشناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی
 • نقاش