دکتر محمود رضا حاجی قاسم
تحصیلات:
– دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی : دانشگاه اوتاوا – کانادا
– فلوشیپ فوق تخصصی پزشکی سلولی و مولکولی– دانشگاه اوتاوا – کانادا
 – دکترای پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران – ایران
موقعیتهای علمی و دستاوردها
– استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
– مدیر اسبق گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
– معاون اموزشی اسبق گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
– قائم مقام و معاون تحقیقات و فناوری اسبق مرکز تحقیقات ضایعات مغزی و نخاعی
– عضو پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران
– عضو موسسین مرکز تحقیقات درد دانشگاه علوم پزشکی تهران
– مدرس اناتومی دانشکده پزشکی دانشگاه اوتاوا، کانادا
– برنده جایزه کنگره Canadian Neuropsychopharmacology  (CCNP) دو سال پیاپی
– Golden Nominee کنگره سراسری تحقیقات علوم سلامت کانادا 
– (CIHR: Canadian Institute Health Research)
– همکار مرکز تحقیقات سایکو سوماتیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
– همکار دپارتمان Psychiatric Genetic دانشگاه علوم پزشکی تهران