خانم آذر خرم 

شماره پروانه نظام روانشناسی: 1426391

تحصیلات:

 • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خدمات: 

 • مشاوره های فردی (کودک، نوجوان و بزرگسال)
 • مشاوره های توسعه فردی، انگیزشی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج درمانی 
 • طرحواره درمانی

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • رفتار درمانی شناختی CBT
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT 
 • طبقه بندی اختلالات روانشناختی DSM5
 • مشاوره پیش از ازدواج و زوج درمانی 
 • مداخلات روانی در شکست عاطفی و خیانت