مونا بیضایی 

کارشناسی و کارشناسی ارشد رواشناسی عمومی

تخصص ها:

 • مشاوره پیش از ازدواج 
 • زوح درمانگر
 • روان درمانگر فردی
 • درمان اختلالات و آسیب های روانی، مشکلات اضطرابی ، PTSD، حملات پنیک، افسردگی و اختلالات خلقی و دو قطبی، وسواس فکری و عملی 

دوره های آموزشی :

 • درمانهای موج سوم
 • طرحواره درمانی 
 • رویکرد رفتار درمانی شناختی CBT
 • رویکرد ACT
 • رویکرد MINDFULLNESS
 • رویکرد دیالکتیک 
 • کارگاه درمان خیانت زناشویی 
 • کارگاه مشاوره پیش از ازدواج 
 • کارگاه زوج درمانی، CBT و EFT

شماره پروانه سازمان نظام روانشناسی: 1508725

عضو انجمن روانشناسی ایران